O Firmie

Jesteśmy firma działającą pod hasłem „ dobro klienta przede wszystkim"...

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych         w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grzegorz Pińkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Strefa nieruchomości Grzegorz Pińskowski  z siedzibą                               w Niwach, ul. Karpacka 44, 86-031, NIP 8790009197, Regon 870474738, tel 601 67 00 77, e-mail biuro@strefanieruchomosci.com.pl
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. .6 ust.1 a, b i c cyt. powyżej Rozporządzenia o RODO i w celu prowadzenia działań marketingowych ,        w tym pozyskanie i utrzymanie klienta , zawarcia i realizacji umowy , sprzedaży produktów                                                     i usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą .
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres uzależniony od               
  • dane potrzebne do wystawiania faktury oraz dowody księgowe – 5 lat od końca roku podatkowego
  • realizacja umowy – 3 lat od jej zakończenia
  • działania marketingowe – do odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Notatnik